LPEU/2020/641 JOIN(2020)16 SPOLOČNÁ SPRÁVA EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní akčného plánu v oblasti vojenskej mobility od júna 2019 do septembra 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2020)16
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/641

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 19.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 22.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)