LPEU/2020/640 COM(2020)654 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na štyridsiatom zasadnutí Stáleho výboru Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)654
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/640
Dátum ukončenia procesu: 19.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.10.2020
Ukončenie štádia: 16.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.10.2020
Ukončenie štádia: 19.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 19.11.2020