LPEU/2020/638 COM(2020)662 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životnýc...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)662
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/638

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 07.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.11.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)