LPEU/2020/636 COM(2020)663 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o stratégii EÚ na zníženie emisií metánu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)663
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/636
Dátum ukončenia procesu: 21.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020