LPEU/2020/633 COM(2020)680 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Pripravenosť na stratégie očkovania proti COVID-19 a zavádzanie vakcín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)680
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu potreby koordinácie očkovacej stratégie s EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/633
Dátum začiatku MPK: 16.12.2020
Dátum konca MPK: 22.12.2020
Dátum ukončenia procesu: 23.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 15.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 15.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 23.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.12.2020
Ukončenie štádia: 23.12.2020