LPEU/2020/631 COM(2020)951 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Ceny energií a náklady na energie v Európe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)951
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/631
Dátum ukončenia procesu: 18.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020