LPEU/2020/627 COM(2020)656 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 a 153, návrhy na zmenu globálnych technických predpisov č. 7, 15 a 18, návrh na zmenu spoločnej rezolúcie M.R.3, návrhy dvoch nových predpisov OSN súvisiacich so spätným chodom a s informačným systémom na detekciu chodcov a cyklistov pri rozjazde a návrh nového globálneho technického predpisu o určovaní výkonu elektrických vozidiel

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)656
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/627
Dátum ukončenia procesu: 26.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.10.2020
Ukončenie štádia: 26.10.2020