LPEU/2020/624 COM(2020)962 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č.°10 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2020 Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a iné úpravy výdavkov a príjmov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)962
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/624
Dátum ukončenia procesu: 09.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.10.2020
Ukončenie štádia: 19.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 22.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.10.2020
Ukončenie štádia: 09.11.2020