LPEU/2020/622 COM(2020)649 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, pokiaľ ide o oznámenie rozdielov v porovnaní s prílohami 1, 3, 4, s časťou I, II a I...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)649
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/622
Dátum ukončenia procesu: 21.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.10.2020
Ukončenie štádia: 15.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 19.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.10.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020