LPEU/2020/62 COM(2020)78 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom roku železníc (2021)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)78
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/62
Dátum ukončenia procesu: 10.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 10.04.2020