LPEU/2020/613 COM(2020)641 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Hospodársky a investičný plán pre západný Balkán

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)641
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/613
Dátum ukončenia procesu: 25.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 08.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.11.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 25.11.2020