LPEU/2020/61 COM(2020)77 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone delegovania právomoci prijímať delegované akty na Komisiu v zmysle článku 18 ods. 2 smernice 2014/45/EÚ, článku 7 ods. 2 smernice 1999/37/ES a článku 22 ods. 2 smernice 2014/47/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)77
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/61

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 04.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)