LPEU/2020/608 COM(2020)633 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene EÚ v Spoločnej rade zriadenej na základe Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej v súvislosti s úpravou určitých referenčných množstiev uvedených v prílohe IV k DHP

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)633
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/608
Dátum ukončenia procesu: 14.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020