LPEU/2020/607 COM(2020)629 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (nariadenie EÚ o dreve) Dvojročná správa za obdobie od marca 2017 do februára 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)629
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/607

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.10.2020
Ukončenie štádia: 05.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)