LPEU/2020/606 COM(2020)625 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)625
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/606
Dátum ukončenia procesu: 11.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020