LPEU/2020/604 COM(2020)580 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o právnom štáte 2020 Situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)580
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/604
Dátum ukončenia procesu: 13.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 13.10.2020