LPEU/2020/601 COM(2020)632 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby a v Ústrednej komisii pre plavbu na Rýne, pokiaľ ide o pri...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)632
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/601
Dátum ukončenia procesu: 16.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.09.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 16.10.2020