LPEU/2020/60 COM(2020)87 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1838, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti na rok 2020 v Baltskom mori a iných vodách, a ktorým sa opravuje a mení nariadenie (EÚ) 2020/123, pokiaľ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)87
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/60

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 04.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)