LPEU/2020/6 COM(2020)8 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na trinástom zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS), pokiaľ ide o návrhy rôznych strán na zmenu príloh k tomuto dohovoru, a o zrušení oznámenej výhrady k tomuto dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)8
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/6
Dátum ukončenia procesu: 21.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.01.2020
Ukončenie štádia: 13.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.01.2020
Ukončenie štádia: 14.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.01.2020
Ukončenie štádia: 21.04.2020