LPEU/2020/593 COM(2020)586 Návrh ROZHODNUTIE RADY ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/721 z 19. mája 2020 s cieľom zahrnúť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej námornej organizácii na 75. zasadnutí Výboru pre ochranu morského prostredia a na 102. zasadnutí Výboru pre námornú bezpečnosť, pokiaľ ide o schválenie obežníka MSC-MEPC.5 o vzorovej dohode týkajúcej sa oprávnenia uznaných organizácií, ktoré konajú v mene úradu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)586
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/593
Dátum ukončenia procesu: 02.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 28.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.09.2020
Ukončenie štádia: 29.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.09.2020
Ukončenie štádia: 02.10.2020