LPEU/2020/591 COM(2020)613 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa riešia krízové situácie a prípady vyššej moci v oblasti migrácie a azylu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)613
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/591
Dátum začiatku MPK: 18.02.2021
Dátum konca MPK: 03.03.2021
Dátum ukončenia procesu: 18.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 26.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.10.2020
Ukončenie štádia: 29.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia: 18.03.2021