LPEU/2020/590 COM(2020)614 Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení systému Eurodac na porovnávanie biometrických údajov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) XXX/XXX [nariadenie o riadení azylu a migrácie] a...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)614
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/590
Dátum začiatku MPK: 11.02.2021
Dátum konca MPK: 24.02.2021
Dátum ukončenia procesu: 20.04.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 10.02.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.02.2021
Ukončenie štádia: 25.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.02.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021