LPEU/2020/59 COM(2020)68 SPRÁVA KOMISIE Rumunsko Správa vypracovaná v súlade s článkom 126 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)68
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/59

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.03.2020
Ukončenie štádia: 03.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.03.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)