LPEU/2020/589 COM(2020)611 Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)611
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/589
Dátum začiatku MPK: 10.02.2021
Dátum konca MPK: 23.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.09.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia: 09.02.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 24.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.02.2021
Ukončenie štádia: 15.04.2021