LPEU/2020/582 COM(2020)593 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o trhoch s kryptoaktívami a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)593
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/582
Dátum začiatku MPK: 14.01.2021
Dátum konca MPK: 27.01.2021
Dátum ukončenia procesu: 29.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 12.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 14.01.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 29.01.2021