LPEU/2020/581 COM(2020)594 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)594
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené MPK z dôvodu ustanovenej 4 týždňovej lehoty na zaslanie návrhu predbežného stanoviska Národnej rade Slovenskej republiky
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/581
Dátum začiatku MPK: 18.12.2020
Dátum konca MPK: 29.12.2020
Dátum ukončenia procesu: 07.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 12.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 30.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.12.2020
Ukončenie štádia: 07.01.2021