LPEU/2020/579 COM(2020)590 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia kapitálových trhov pre ľudí a podniky – nový akčný plán

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)590
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/579

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)