LPEU/2020/577 COM(2020)596 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa menia smernice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2015/2366 a (EÚ) 2016/2341

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)596
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/577
Dátum začiatku MPK: 08.02.2021
Dátum konca MPK: 19.02.2021
Dátum ukončenia procesu: 23.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 20.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.02.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021