LPEU/2020/576 COM(2020)584 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo výbore Výboru pre partnerstvo zriadenom Dohodou o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu zoznamu osôb, ktoré majú zastávať funkciu rozhodcov v konaniach na urovnávanie sporov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)584
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/576
Dátum ukončenia procesu: 13.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 24.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.09.2020
Ukončenie štádia: 13.10.2020