LPEU/2020/569 COM(2020)579 Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o implementácii jednotného európskeho neba (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)579
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba vypracovania predbežného stanoviska do 4 týždňov od uverejnenia aktu EÚ v slovenskom jazyku v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/569
Dátum začiatku MPK: 30.12.2020
Dátum konca MPK: 07.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 29.12.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.12.2020
Ukončenie štádia: 08.01.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)