LPEU/2020/567 COM(2020)585 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 66. zasadnutí výboru pre harmonizovaný systém Svetovej colnej organizácie, pokiaľ ide o pripravované prijatie stanovísk k zatried...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)585
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/567
Dátum ukončenia procesu: 30.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.09.2020
Ukončenie štádia: 05.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020