LPEU/2020/565 COM(2020)567 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Protokolu k Dohode o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) týkajúceho sa medzinárodnej pravidelnej a osobitnej pravidelnej prepravy cestujúcich autokarmi a autobusmi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)567
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/565
Dátum ukončenia procesu: 06.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 06.10.2020