LPEU/2020/560 COM(2020)495 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade členov Medzinárodnej rady pre olivy (IOC), pokiaľ ide o pristúpenie Uzbeckej republiky k Medzinárodnej dohode o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)495
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/560

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 17.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)