LPEU/2020/56 COM(2020)73 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na pôde Medzinárodnej rady pre obilniny v súvislosti s pristúpením Srbskej republiky k Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)73
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/56

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.02.2020
Ukončenie štádia: 28.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.02.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia: 07.04.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.04.2020
Ukončenie štádia: 07.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.04.2020
Ukončenie štádia: 09.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)