LPEU/2020/556 COM(2020)575 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Ročná stratégia udržateľ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)575
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/556

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)