LPEU/2020/552 COM(2020)494 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Prvá správa o vykonávaní viacročného plánu pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)494
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/552

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)