LPEU/2020/55 COM(2020)100 OZNÁMENIE KOMISIE Aktualizácia správy o sprísnenom dohľade – Grécko, február 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)100
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/55

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.02.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)