LPEU/2020/549 COM(2020)558 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, podľa článku 10a ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/459 z 30. marca 2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)558
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/549

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)