LPEU/2020/546 COM(2020)493 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o strategickom výhľade za rok 2020 STRATEGICKÝ VÝHĽAD – VYTÝČENIE SMERU K ODOLNEJŠEJ EURÓPE

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)493
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/546
Dátum ukončenia procesu: 02.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 17.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia: 18.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 02.10.2020