LPEU/2020/541 COM(2020)496 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o odstránení ciel na určité výrobky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)496
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/541
Dátum ukončenia procesu: 16.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.09.2020
Ukončenie štádia: 10.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020