LPEU/2020/54 COM(2020)150 PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE Správa o krajine za rok 2020 – Slovensko Sprievodný dokument OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE A EUROSKUPINE Európsky semester 2020: Posúdenie pokroku dosiahnutého v oblasti štrukturálnych reforiem, predchádzania a nápravy makroekonomických nerovnováh a výsledky hĺbkových preskúmaní na základe nariadenia (EÚ) č. 1176/2011

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)150
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/54

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.02.2020
Ukončenie štádia: 27.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.02.2020
Ukončenie štádia: 27.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)