LPEU/2020/538 COM(2020)488 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci Dohovoru o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, pokiaľ ide o žiadosť o pristúpenie k to...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)488
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/538

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 09.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)