LPEU/2020/537 COM(2020)489 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o udelení povolenia Spojenému kráľovstvu samostatne vyjadriť svoj súhlas s tým, že bude viazané určitými medzinárodnými dohodami, ktoré sa majú uplatňovať počas prechodného...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)489
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/537

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 09.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)