LPEU/2020/534 COM(2020)477 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pridelení finančných prostriedkov, ktorých viazanosť bola v rámci projektov realizovaných z 10. Európskeho rozvojového fondu zrušená, na účely doplnenia mierového nástroja pre Afriku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)477
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/534
Dátum ukončenia procesu: 19.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 07.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 19.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)