LPEU/2020/532 COM(2020)476 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o realizácii Európskeho energetického programu pre oživenie a Európskeho fondu pre energetickú efektívnosť

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)476
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/532
Dátum ukončenia procesu: 23.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 07.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020