LPEU/2020/531 COM(2020)474 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Odolnosť v oblasti kritických surovín: zmapovanie cesty k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)474
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/531
Dátum ukončenia procesu: 07.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 07.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 07.10.2020