LPEU/2020/530 COM(2020)363 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 31. výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)363
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/530
Dátum ukončenia procesu: 15.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia: 10.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.09.2020
Ukončenie štádia: 11.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.09.2020
Ukončenie štádia: 15.10.2020