LPEU/2020/529 COM(2020)437 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy a stanovuje sa ich správa na obdobie 2021 – 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)437
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/529

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.08.2020
Ukončenie štádia: 01.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.09.2020
Ukončenie štádia: 03.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)