LPEU/2020/528 COM(2020)438 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať na zasadnutiach zmluvných strán Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)438
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/528

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.08.2020
Ukončenie štádia: 01.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.09.2020
Ukončenie štádia: 03.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)