LPEU/2020/526 COM(2020)900 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 8 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2020 Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov pre nástroj núdzovej podpory (IES) na financovanie stratégie v oblasti vakcinácie proti ochoreni...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)900
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/526

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.08.2020
Ukončenie štádia: 07.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.09.2020
Ukončenie štádia: 08.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)